Plánované akce ve školním roce 2023/2024

 

Září 1.9.2023   Zahájení školního roku   
  6.9.2023   Třídní schůzky  
      Návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech - poděkování za úrodu  
  26.9.2023   Drakiáda  
Říjen     Bramboriáda - uchovávání podzimních tradic s pečením brambor a soutěžemi  
  9.10.2023   Netradiční olympiáda - hřiště na Olšinkách  
   11.10.23   Výlet do Planetária  
  16.-18.10.   S maminkou ve školce - ve třídě Berušky(pozvání rodičů do vzdělávacího procesu)  
  18.-19.10.23   Vzdělávání v přírodě-ve třídě Včelky(vzdělávací výcházky s rodiči)  
  30.10.2023   Divadlo v MŠ  
 Listopad 2.11.2023   Vycházka na hřbitov  
  22. a 24.11.2023   Návštěva místní knihovny  
  20.11.2023   Předvánoční focení  
      Konzultační den v MŠ  
 Prosinec 1.12.2023   Žehnání adventních věnců   
  4.12.2023 První roráty v kostele v Koutech 
  5.12.2023   Návštěva Mikuláše v MŠ s nadílkou pro děti  
  7.12. 2023   Adventní dílničky s vystoupením pro rodiče  
  8.12.2023   Hudební představení Za Oponou  
  13.12.2023   Předvánoční dopoledne pro děti MŠ   
      Vycházka za vánočními kapry  
  20.12.2023   Vánoční nadílka v MŠ  
Leden 5.1.2024   Náboženství v kostele sv.Mikuláše s prohlídkou Betlému  
  9.1.2024   Slavnost Tří králů – program pro rodiče a děti u kostela sv. Mikuláše v Koutech - z důvodu arktického počasí se akce uskutečnila v MŠ dopoledne  
  12.1.2024   Vystoupení dětí v Domově sv. Hedviky v Kravařích  
  29.1.-2.2. 2024   Lyžařská škola pro přihlášené děti  
   23.1.2024   Maškarní karneval ve farní stodole - od 15.30 hod.  
Únor 6.2.2023   Hudební program Karneval  
  14.2.2024   Popeleční středa  
  13.2.2024   Pochování basy v MŠ  
  22.2.2024   Výlet autobusem do Opavy - návštěva výstavy Imaginárium a Svět fantazie Jindry Čapka  
  27.2. 2024   Sportovní dopoledne v tělocvičně v Buly aréně  
Březen  5.3.-11.3.2024   Jarní prázdniny  
  13.3. 2024   Sportovní dopoledne v Buly aréně s CVČ Kravaře  
  14.3. 2024    Křížová cesta v kostele sv. Mikuláše - dopoledne  
   15.3. dopoledne   Návštěva předškoláků v ZŠ Kravaře-Kouty  
  19.3.-21.3. 24   Konzultační dny v MŠ pro třídu Motýlci  
   19.3.-21.3.24   S maminkou ve školce (pozvání rodičů do vzdělávacího procesu) - ve třídě Motýlků dopoledne  
  od 25.3. 2024   10 lekcí plavání pro předem přihlášené děti  
  26.3.2024   Velikonoční překvapení s nadílkou pro děti v MŠ  
  29.3.2024   Velký pátek - MŠ uzavřena  
Duben 1.4. 2024   Velikonoční pondělí - MŠ uzavřena  
   11.4.2024   Zápis dětí do ZŠ pro šk. rok 2024/2025  
   25.4. od 9.30hod   Den otevřených dveří v MŠ - pro veřejnost  
 Květen  6.5. 2024   Zápis do MŠ pro šk. rok 2024/2025 od 8:00 hodin  
   7.5. 2024    Vzdělávací program pro děti k dentální hygieně, začátek v 9:00  
   9.5.2024   Focení tříd  
   14.5.2024   Vystoupení ke Dni matek ve farní stodole v Kravařích- - začátek v 16:00 hod.    
  15.5.2024    Divadlo v mateřské škole - začátek 8:30  
      Vystoupení děti MŠ v Domově pro seniory sv. Hedviky  
       Exkurze na farmu  
  28.5. 2024   Beseda s příslušníkem Policie ČR  
  31.5.2024   Oslava svátku Dne dětí v MŠ  
Červen  7.6. dopoledne  Výlet Dopravní hřiště Malé Hoštice
   18.6. 2024  Výlet do Hradce nad Moravicí - návštěva zámku s programem
   20.6.2024 Pasování předškoláků s přespáním + cyklo výlet
    Návštěva cukrárny Madel  v Zábřehu  
    Olympiáda v ZŠ Kravaře-Kouty
       Schůzka s rodiči nově přijatých dětí  
         
  • Pravidelné katecheze (obvykle v pátek)
  • Každou neděli v 9.00 mše v kostele se slůvkem pro děti

Změny vyhrazeny.

Vytisknout