• Rozveselme vánoční stromeček! Vyrobte doma společně s dětmi vánoční ozdobu, kterou ozdobíme stromeček na zahradě MŠ. Ozdoba by měla být z voděodolného materiálu, opatřena háčkem k zavěšení a měla by mít alespoň 15x15 cm. Prosím odevzdejte ozdobu nejpozději do 9.12. 2020. Každá ozdoba bude odměněna!
  • Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘESOUVÁME PLÁNOVANÉ AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU.
  • Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k nahlédnutí zde.

  •  Důležité informace k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19. Zde

 

 

Vytisknout