• Zveme rodiče předškolních dětí na webinář s paní Mgr. Lenkou Bínovou, který se bude zabývat problématikou, jak nejlépe připravit dítě na přechod do základní školy. Více info zde
  • Připomenutí - úplatu za předškolní vzdělávání  můžete hradit (od ledna do června 2023,  platbu za měsíce červenec a srpen budou hradit pouze děti, které budou MŠ navštěvovat  v době prázdninového provozu, o kterém Vás budu včas informovat) Číslo účtu:1849693349/0800,variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.
  • Elektronická registrace do kurzu plavání, kterou pořádá plavecká škola Šupinka v Aquaparku Kravaře. Termín: čtvrtek 23.2. - 11.5.2023. Cena za 10 lekcí 1815,- Kč, čas: 10:15 – 11:00 hodin. Určeno dětem třídy Berušky a Motýlci. Více informací zde

  • DIGITALIZUJEME - Národní plán obnovy-mateřské školy-učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy poskytlo MŠ finanční prostředky, které využijeme k pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí). Více informací zde

          

 

 

 

Vytisknout