• CVČ Kravaře upozorňuje, že zájmové kroužky v MŠ Kravaře-Kouty začnou probíhat v týdnu od 3.10. 2022
  • Úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc září ve výši 300,- Kč uhraďte na číslo účtu:1849693349/0800,variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.
  • DIGITALIZUJEME - Národní plán obnovy-mateřské školy-učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy poskytlo MŠ finanční prostředky, které využijeme k pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí). Více informací zde

          

 

 

 

Vytisknout