• ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE OD LEDNA 2022 HRADIT POUZE PŘES BANKOVNÍ ÚČET MŠ. Podmínky platby zůstávají stejné, tzn. můžete uhradit celou částku od ledna do června 2022 anebo provádět platby měsíčně. V případě trvalého příkazu si nezadávejte platby během prázdninových měsíců. Platba musí proběhnout do 15. dne každého měsíce. Doporučení : "PLATBA MUSÍ BÝT PŘIPSANÁ NA ÚČET MŠ DO 15. DNE V MĚSÍCI", tedy v případě nastaveni trvalých plateb je vhodné nastavit si příkaz tak, aby platba odcházela nejpozději 12. den v měsíci.

    číslo účtu: 1849693349/0800

    variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

    zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

 

 

 

  • Lyžařský kurz (na Vaňkově kopci) pro předem přihlášené děti se uskuteční v termínu 14.2. - 18.2.2022. Jakékoliv bližší informace bude poskytovat provozovatel kurzu.
  • V úterý 25.1.2022 se uskuteční v MŠ (dopoledne) MAŠKARNÍ KARNEVAL. Bližší informace se dočtete na nástěnce.
  • ve středu 26.1. dopoledne se mohou děti těšit na interaktivní program pod názvem ZIMNÍ HUDEBNÍ DÍLNIČKY.
  • Důležité informace k provozu MŠ ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID -19. Zde

          

 

 

 

Vytisknout