• Vážení rodiče, vedoucí ŠJ Kravaře upozorňuje na kontrolu plateb za stravné: nedoplatky je nutné uhradit do konce června. Přeplatky budou vráceny na začátku prázdnin.
  • Informace k omezenému provozu, které byly projednány na setkání se zřizovatelem dne 9.5.2022. Zde
  • Komentář k dotazníkovému šetření spokojenosti rodičů dětí z naší MŠ. Zde
  • DIGITALIZUJEME - Národní plán obnovy-mateřské školy-učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy poskytlo MŠ finanční prostředky, které využijeme k pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí). Více informací zde

          

 

 

 

Vytisknout