III. třída - Motýlci

III. třídu (Motýlci) navštěvuje 26 dětí ve věku 5 – 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

Děti vzdělávají učitelky Sr.M. Margareta-Martina Štědroňová a Kristýna Maňásková.

Vytisknout