Režim dne

Orientační režim dne

  • 06:30 - 08:50 ... spontánní a tvořivé činnosti dětí, ranní cvičení
  • 08:50 - 09:15 ... hygiena, ranní svačina
  • 09:15 - 09:45 ... činnosti řízené učitelkou
  • 09:45 - 11:30 ... příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku
  • 11:30 - 12:30 ... hygiena, oběd
  • 12:30 - 14:00 ... klidové činnosti dětí (poslech pohádek, vyprávění, odpočinek, spánek)
  • 14:00 - 14:30 ... hygiena, odpolední svačina
  • 14:30 - 16:00 ... pohybové činnosti, hry a aktivity dle výběru dětí

Vytisknout