Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče internetových stránek. Když se znovu vrátíte na webové stránky, které cookie vytvořily, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět na server, který tak získá všechny informace uložené v této cookie z předešlé relace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se cookies dělí?

Cookies lze rozdělit na dvě kategorie, a to dle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává:

  • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, která cookie soubor vytvořila. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
  • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč různými doménami. Jde především o cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí. Používají se k vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na dvě kategorie:

  • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Tyto cookie můžete také odstranit ručně.

K čemu cookies využíváme?

Na našem webu používáme cookies:

  • Technické – tzv. první strany. Krátkodobé cookies pro zajištění základní technické funkčnosti webu a dlouhodobé cookies sloužící k zajištění zapamatování nastavení webových stránek.
  • TOPlist – samotné cookies se používají pouze k technickému rozlišení „návštěvy“ a „zhlédnutí“ viz Metodika měření.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies?

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat nebo blokovat.

  • Vymazání cookies – možnost bývá umístěna v historii prohlížeče.
  • Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale bude funkčnost těchto webových stránek omezena.

Vytisknout