Školní stravování

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2015 je zavedeno objednávání stravy přes Internet.

Přístupovým heslem strávníka je jeho variabilní symbol a jméno.

Příklad:
Jméno: Nováková Jana
Variabilní symbol: 5589
Vyplním tabulku, kde uvedu číslo jídelny 0800
Jméno: novakova.jana
Heslo 5589

strava.cz – přihlásit se

Tímto se dostanu na stránky našeho objednávkového systému a mohu si odhlásit nebo přihlásit stravu na období, které mi systém nabídne. Po vstupu do systému si změňte přístupové heslo! Změna hesla je doporučením a prevencí před vstupem nepovolaných osob na objednávky a konto vašeho dítěte. Kliknutím na nastavení se zobrazí tabulka, ve které si změníte heslo a podle zvážení uvedete svůj e-mail. Tak získáte všechny potřebné informace, které se týkají stravování vašich dětí. Můžete si také zvolit, které informace vám mají být zasílány. Při odhlášení zůstanou políčka neoznačená!

Téměř každý pokrm obsahuje alergeny, které si můžete zobrazit kliknutím na ikonku, je zde také uveden podrobný seznam alergenů podle čísel. Pod další ikonkou je uvedeno datum a hodina, kdy můžete odhlásit nebo přihlásit své dítě ke stravování. Prosím, dodržujte termíny přihlášek i odhlášek, telefonické odhlašování již nebude možné! Rodiče také mohou své děti odhlásit prostřednictvím SMS zprávy. Návod se nachází na webových stránkách školy. Systém umožní rodičům sledovat výši svého konta a veškeré došlé platby. Rodiče získají podrobný přehled o stravování svých dětí, zobrazí se jim čas, kdy si dítě vyzvedlo stravu a také pokud si stravu nevyzvedlo. Co se týká plateb stravného, doporučuji rodičům, aby stravné uhradili včas a předešli zbytečným komplikacím. Od října bude strávníkovi povolena strava pouze do výše jeho konta, což znamená, že v případě neuhrazení stravného dojde k automatickému zablokování strávníka (týká se i dětí mateřských škol). Stravu je nutné přihlásit do 11.00 hodin předešlého pracovního dne. V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou stravu odhlásit do 7.00 hodin varného dne, pozdější odhláška nebude možná. V den náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout stravu, další dny nemoci si rodiče stravu odhlásí. Je nutné opětovné přihlášení po ukončení nemoci dítěte! Doporučuji rodičům, aby přihlašování a odhlašování svých dětí prováděli pozorně, za případné nesrovnalosti v odhláškách již vedoucí školní jídelny nenese odpovědnost.

Od 1. 9. 2015 dochází ke změně finanční normy stravného:

Mateřská škola

Děti věkové kategorie 3 – 6 let
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 20,- Kč
Svačina 6,- Kč
Celkem 33,- Kč

Děti věkové kategorie 7 – 10 let
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 7,- Kč
Celkem 38,- Kč

Pro děti mateřských škol zůstává nadále jeden druh jídla.

Vážení rodiče, věřím, že veškeré změny budou přínosem pro Vás i pro Vaše děti.
Nový objednávkový systém nám umožní lepší komunikaci, přispěje k větší spokojenosti a informovanosti.
Přeji Vám všem úspěšný začátek školního roku.

Vedoucí školní jídelny Bc. Soňa Calábková

 

Ke stažení:

pdf Objednávání stravy pomocí SMS zprávy

Vytisknout