I. třída - Včelky

Do I. třídy (Včelky) je zapsáno 26 dětí ve věku 3 – 4 roky.

Tyto děti vzdělávají pedagogické pracovnice Renata Žůrková a Alžběta Dedková.

Vytisknout