II. třída - Berušky

Do II. třídy (Berušky) je zapsáno 16 dětí ve věku 4 – 5 let.

Tyto děti vzdělává učitelka Pavla Kupková.

Děti, které po obědě neodcházejí domů, jsou na odpolední odpočinek a následný program rozděleny do tříd Včelky a Motýlci.

II. třída - Berušky

Vytisknout