O nás

Mateřská škola Kravaře – Kouty, příspěvková organizace (MŠ) je trojtřídní školou pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Škola od 1. ledna 2001 funguje jako samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je Město Kravaře.

Součástí školy je školní jídelna - výdejna, strava je dovážena ze Školní jídelny při Základní škole Kravaře.

Pro školní rok 2018/2019 je k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 68 dětí. Předškolní vzdělávání probíhá dle vlastního Školního vzdělávacího programu "Objevujeme svět kolem nás" zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Z důvodu nedostatku volných míst v obci byla původně dvojtřídní mateřská škola od září 2008 rozšířena o 1 třídu. Protože je naše MŠ od 1. září 1992 zaměřena na křesťanskou výchovu, velmi úzce spolupracujeme s Farním úřadem Kravaře, Kongregací Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Základní školou Kravaře – Kouty.

Poslání

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich možností, zájmů a potřeb. Dále je našim cílem rozvíjet u dětí talent a nadání. Kromě celodenních činností, které vycházejí z třídních vzdělávacích programů, mají děti možnost navštěvovat kroužky (výtvarný, flétničku a kroužek anglického jazyka) vedené našimi pedagogickými pracovnicemi nebo zaměstnanci CVČ Kravaře. Práce dětí si mohou rodiče prohlédnout na nástěnkách.

Vytisknout