Plánované akce ve školním roce 2022/2023

 

Září 1.9.2022 Zahájení školního roku v omezeném provozu
  12.9.2022 Zahájení školního roku v plném provozu
  15.9.2022 Třídní schůzky
  13.9.2022 Návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech - poděkování za úrodu
  22.9.2022 Drakiáda
Říjen 3.10.2022 Divadlo v MŠ
  18.10.2022 Bramboriáda - uchovávání podzimních tradic s pečením brambor a soutěžemi
  19.10.2022 Podzimní hudební program -interaktivní hudební dopoledne v MŠ
  21.10.2022 Dopravní hřiště Malé Hoštice
 Listopad  1. a 4.11. 2022 Návštěva místní knihovny
  2.11.2022 Vycházka na hřbitov
  15.11. 2022 Sv. Martin - interaktivní program pro děti i dospělé u kostela sv. Mikuláše
  10.11.2022 Exkurze a zdobení baněk ve Slezské Tvorbě
  15.11.2022
Předvánoční focení
   14.11.2022 Konzultační den v MŠ
  21.11.2022 Život má mnoho podob - interaktivní povídání s člověkem na vozíčku
  23.11.2022 Logopedická depistáž
  25.11.2022 Žehnání adventních věnců 
  28.11.2022 První roráty v kostele v Koutech 
 Prosinec 5.12.2022 Návštěva Mikuláše v MŠ s nadílkou pro děti
  7.12.2022 Adventní dílničky s vystoupením pro rodiče
  12.12.2022 Výlet vlakem do Hlučína za prohlídkou betlémů
  15.12.2022 Dopoledne pro děti MŠ - zvonečkový den
   14.12.2022 Vycházka za vánočními kapry
  19.12.2022 Vánoční nadílka v MŠ
23.12.2022 MŠ uzavřena
Leden 6.1.2023 Slavnost Tří králů – návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech
  9.-13.1. 2023 Lyžařská škola pro přihlášené děti
   24.1.2023 Maškarní karneval ve farní stodole
Únor 22.2.2023 Popeleční středa
   21.2.23 Pochování basy v MŠ
  27.2.-3.3.2023 Jarní prázdniny
   od 23.2. 2023 Plavání pro přihlášené děti
   15.3.2023 Návštěva předškoláků v ZŠ Kravaře-Kouty
Březen  13.3.2023 Zábavné dopoledne v Buly Aréně
   7.3.23 dopo Návštěva kina v OC Breda-Weinstein v Opavě
  15.3. dopo Návštěva předškoláků v ZŠ
  9.3.2023 Beseda s logopedkou - pro rodiče
   28.3.23 Konzultační den v MŠ - rodičům dětí ze tříd Motýlci, Berušky
   22.3.23 v 9.30 Ukázková hodina  pro rodiče předškolních dětí
Duben  13.4.2023 Zápis dětí do ZŠ pro šk. rok 2023/2024
  3.4.2023 Beseda s příslušníkem Policie ČR
   4.4.2023 Velikonoční zajíček s nadílkou pro děti
   7.4.2023 Velký pátek - MŠ uzavřena
   10.4.2023 Velikonoční pondělí - MŠ uzavřena
   11.4.2023 Návštěva Božího hrobu v kostele sv. Mikuláše
   20.4.od 14.30 Den otevřených dveří
  25.4.2023 Zábavné dopoledne v CVČ Kravavaře
Květen    
   26.5.23 Sadařova stezka Sosnová - výlet
   11.5.2023 Zápis do MŠ pro šk. rok 2023/2024
   16.5.23 Vystoupení ke Dni matek ve farní stodole v Kravařích  
   19.5.23 Vystoupení děti MŠ v Domově pro seniory sv. Hedviky
   24.5.23 Focení dětí v MŠ
   23.5. dopoledne Návštěva ZÁMKU V KRAVAŘÍCH s programem
  31.5. 23  Exkurze na farmu
Červen  1.-2.6.2023 Pasování předškoláků s přespáním
   2.6. 2023 Den dětí v MŠ
  5.6. 2023 Návštěva cukrárny Madel  v Zábřehu
   16.6. 2023 Olympiáda v ZŠ Kravaře-Kouty
   8.6.23  Výlet hrad Starý Jičín
  12.6.23 Návštěva ZOO Ostrava
  21.6.23 Schůzka s rodiči nově přijatých dětí
  • Pravidelné katecheze (obvykle v pátek)
  • Každou neděli v 9.00 mše v kostele se slůvkem pro děti

Změny vyhrazeny.

Vytisknout