Plánované akce ve školním roce 2021/2022

 

Září 1.9.2021 Zahájení školního roku
  2.9.2021 Třídní schůzky
    Návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech - poděkování za úrodu
  17.9.2021 Malí bajslíři
  21.9.2021 Podzimní odpoledne s andělským požehnáním
Říjen  6.10.2021  Uspávání broučků - hudební program v MŠ
  11.10.2021 Divadlo v MŠ
  15.10.2021 Dopravní hřiště Malé Hoštice
Listopad 2.11.2021 Vycházka na hřbitov
  3.11.2021 Vesmírná show v MŠ
  4.11.2021 Výroba jogurtů
  8.11.2021 Bramboriáda
  12.11.2021 Vyrábíme ze dřeva
  16.11.2021 Divadelní představení divadlo loutek Ostrava
  10. a 24.11. 2021 Návštěva místní knihovny
    Konzultační den v MŠ - proběhne telefonicky
  26.11.2021  Žehnání adventních věnců s ukázkovou hodinou náboženství - z důvodu koronaviru se ukázková hodina pro rodiče neuskuteční
  29.11.2021 Pohádkové kreslení s Adolfem Dudkem
  29.11.2021 První roráty v kostele v Koutech z důvodu vážné epidemiologické situace proběhne pouze mše svatá v kostele bez průvodu 
Prosinec 1.12.2021 Science show
  6.12.2021 Návštěva Mikuláše v MŠ
  10.12.2021  Dopoledne pro děti MŠ - předvánoční dopolední program
  16.12.2021  Vycházka za vánočními kapry
  20.12.2021  Vánoční nadílka v MŠ
24.12.2021 MŠ uzavřena
Leden 6.1.2022  Slavnost Tří králů – návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech
  25.1. 2022 Maškarní karneval v MŠ
  26.1.2022 Zimní hudební dílničky
Únor 21.-27.2.2022 Jarní prázdniny
   28.2-4.3.2022 Lyžařská škola pro přihlášené děti
Březen 1.3.2022 Pochování basy v MŠ
  2.3.2022 Popeleční středa
    Beseda s příslušníkem Policie ČR 
   15.3.2022 Konzultační den v MŠ (Včelky, Berušky)
  22.3.2022 Ukázková hodina u Motýlků pro rodiče
  29.3.2022 Jarní focení
Duben 7.4. 2022 Zápis dětí do ZŠ pro šk. rok 2022/2023
   12.4.2022 Velikonoční zajíček
   14.4.2022 Velikonoční prázdniny
   15.4.2022 Velký pátek - MŠ uzavřena
   18.4.2022 Velikonoční pondělí - MŠ uzavřena
   19.4.2022 Návštěva Božího hrobu v kostele sv. Mikuláše
  21.4.2022 Den otevřených dveří
  21.4.2022 Návštěva předškoláků v ZŠ Kravaře-Kouty
   od 25.4. 2022 Plavání 
Květen   Exkurze na farmu v Koutech 
  4.5.2022 Beseda s myslivci
   5.5.2022 Zápis do MŠ pro šk. rok 2022/2023 
  10.5. 2022 Fotografování dětí
   17.5. 2022 Vystoupení ke Dni matek ve farní stodole v Kravařích  
   18.5.2022 Vystoupení děti MŠ v Domově pro seniory sv. Hedviky
    Vystoupení dětí MŠ pro žáky ZŠ Kravaře-Kouty
  20.5.2022 Výlet - Dinopark
  24.5.2022 Olympiáda v ZŠ Kravaře-Kouty
  31.5. 2022 Lidový zpěváček
Červen  2.-3.6.2022 Pasování předškoláků s přespáním
   3.6. 2022 Den dětí v MŠ
   
     
     
  • Pravidelné katecheze (obvykle v pátek)
  • Každou neděli v 9.00 mše v kostele se slůvkem pro děti

Změny vyhrazeny.

Vytisknout