Plánované akce ve školním roce 2021/2022

 

Září 1.9.2021 Zahájení školního roku
  2.9.2021 Třídní schůzky
    Návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech - poděkování za úrodu
  21.9.2021 Podzimní odpoledne s andělským požehnáním
Říjen  6.10.2021  Uspávání broučků - hudební program v MŠ
  11.10.2021 Divadlo v MŠ
  15.10.2021 Dopravní hřiště Malé Hoštice
Listopad 2.11.2021 Vycházka na hřbitov
  3.11.2021 Vesmírná show v MŠ
    Divadelní představení divadlo loutek Ostrava
    Focení dětí
    Návštěva místní knihovny
    Konzultační den v MŠ
  26.11.2021  Žehnání adventních věnců s ukázkovou hodinou náboženství
  29.11.2021 První roráty v kostele v Koutech s lampionovým průvodem od MŠ
Prosinec 6.12.2021 Návštěva Mikuláše v MŠ
    Vystoupení  dětí s vánoční hrou v Domově pro seniory sv. Hedviky
    Vystoupení dětí s vánoční hrou pro žáky ZŠ Kravaře-Kouty
  10.12.2021  Dopoledne pro děti MŠ - předvánoční dopolední program
  16.12.2021  Vystoupení dětí s vánoční hrou na zahradě MŠ
  20.12.2021  Vánoční nadílka v MŠ
23.12.2021 Vánoční prázdniny
Leden 6.1.2022  Slavnost Tří králů – návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech
Únor 21.-27.2.2022 Jarní prázdniny
    Zábavné dopoledne v CVČ Kravaře
  Maškarní karneval v MŠ
    Návštěva předškoláků v ZŠ Kravaře-Kouty
    Lyžařská škola pro přihlášené děti
    Beseda s myslivci
Březen 1.3.2022 Pochování basy v MŠ
  2.3.2022 Popeleční středa
    Beseda s příslušníkem Policie ČR 
    Konzultační den v MŠ
    Sportovní dopoledne v Buly Aréně
    Den otevřených dveří
 Duben  12.4.2022 Velikonoční zajíček
   14.4.2022 Velikonoční prázdniny
   15.4.2022 Velký pátek - MŠ uzavřena
   18.4.2022 Velikonoční pondělí - MŠ uzavřena
   19.4.2022 Návštěva Božího hrobu v kostele sv. Mikuláše
    Zápis dětí do ZŠ pro šk. rok 2022/2023
    Plavání 
Květen   Exkurze na farmu v Koutech 
    Zápis do MŠ pro šk. rok 2022/2023 
    Vystoupení ke Dni matek ve farní stodole v Kravařích  
    Vystoupení děti MŠ v Domově pro seniory sv. Hedviky
    Vystoupení dětí MŠ pro žáky ZŠ Kravaře-Kouty
    Fotografování dětí
Červen  1.6.2022 Den dětí v MŠ
    Zábavné odpoledne pro všechny děti v MŠ
  Pasování předškoláků
  Výlet
  Olympiáda v ZŠ Kravaře-Kouty
  Lidový zpěváček
     
     
  • Pravidelné katecheze (obvyykle v pátek)
  • Každou neděli v 9.00 mše v kostele se slůvkem pro děti

Změny vyhrazeny.

Vytisknout