Plánované akce ve školním roce 2020/2021

 

Září 1.9.2020 Zahájení školního roku
  3.9.2020 Třídní schůzky
  15.9.2020 Návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech - poděkování za úrodu
  22.9.2020  Drakiáda na Olšinkách
  24.9.2020 Život má mnoho podob
Říjen  2.10.2020   Dopravní hřiště Malé Hoštice-zrušeno z důvodu koronaviru
  5.10.2020  Návštěva kostela v Koutech u příležitosti svátku Andělů strážných
  15.10.2020 Divadelní představení v Ostravě-zrušeno z důvodu koronaviru
  22.10.2020 Uspávání broučků - hudební program v MŠ-zrušeno z důvodu koronaviru
  20.10.2020  Podzimní dílničky s vystoupením dětí ze třídy Motýlci-zrušeno důvodu koronaviru
  21.10.2020 Podzimní dílničky s vystoupením dětí ze třídy Včelky-zrušeno důvodu koronaviru
  22.10.2020 Podzimní dílničky s vystoupením dětí ze třídy Berušky-zrušeno důvodu koronaviru
Listopad 2.11.2020 Vycházka na hřbitov
  4.11.2020 Divadelní představení v MŠ
    Focení dětí
    Návštěva místní knihovny
  27.11.2020  Žehnání adventních věnců s ukázkovou hodinou Náboženství pro rodiče
  30.11.2020 První roráty v kostele v Koutech s lampionovým průvodem od MŠ
Prosinec 4.12.2020 Návštěva Mikuláše v MŠ
    Vystoupení  dětí s vánoční hrou v Domově pro seniory sv. Hedviky - Kravaře
    Vystoupení dětí s vánoční hrou pro žáky ZŠ Kravaře-Kouty
  17.12.2020  Dopoledne pro děti MŠ - předvánoční dopolední program
  18.12.2020  Vánoční nadílka v MŠ
  19.12.2020  Vystoupení dětí s vánoční hrou na zahradě MŠ
23.12.2020 Provoz
Leden 6.1.2021  Slavnost Tří králů – návštěva kostela sv. Mikuláše v Koutech
Únor 8.-14.2.2021 Jarní prázdniny
    Zábavné dopoledne v CVČ Kravaře
    Maškarní karneval v Buly Centru Kravaře
    Návštěva předškoláků v ZŠ Kravaře-Kouty
    Lyžařská škola pro přihlášené děti
  16.2.2021  Pochování basy v MŠ
    Divadlo v MŠ
    Beseda s myslivci
Březen   Beseda s příslušníkem Policie ČR
    Konzultační den v MŠ
    Sportovní dopoledne v Buly Aréně 
    Den otevřených dveří
  30.3.2021 Velikonoční zajíček
 Duben  1.4.2021 Velikonoční prázdniny
   2.4.2021 Velký pátek - MŠ uzavřena
   5.4.2021 Velikonoční pondělí
   6.4.2021 Návštěva Božího hrobu v kostele sv. Mikuláše  
    Zápis dětí do ZŠ pro šk. rok 2021/2022
    Interaktivní program o včelách
    Plavání 
Květen   Exkurze na farmu v Koutech 
    Zápis do MŠ pro šk. rok 2021/2022 
    Vystoupení ke Dni matek ve farní stodole v Kravařích 
    Vystoupení děti MŠ v Domově pro seniory sv. Hedviky 
    Vystoupení dětí MŠ pro žáky ZŠ Kravaře-Kouty
    Fotografování dětí
  28.5.2021  Pohádkové odpoledne a přespání v MŠ 
Červen  1.6.2021 Den dětí v MŠ
    Výlet 
  Zahradní slavnost v MŠ  
  Pasování předškoláků 
  Olympiáda v ZŠ Kravaře-Kouty 
  Lidový zpěváček 
     
     
  • Pravidelné katecheze (obvyykle v pátek)
  • Každou neděli v 9.00 mše v kostele se slůvkem pro děti

Změny vyhrazeny.

Vytisknout